Hệ đường điện dọc nhà xưởng

 

Loại U
Dải dòng điện ;10| 32 | 100 | Ampe cho bạn sự lựa chọn tương ứng với tải
Điện áp 690V
Chiều dài của một thanh 4000mm
Kích thước bao:14,7x15,5mm
Môi trường làm việc trong nhà và các ứng dụng ngoài trời
Lắm đặt đơn giản cùng các phụ kiện đi kèm ( kẹp đường điện, nối đường điện, tay lấy điện)
Khả năng dẫn điện tốt giảm tổn thất điện áp trên đường dây
Vật liệu dẫn điện khác nhau tương ứng cho mọi ứng dụng

Loại W
Dải dòng điện ;25 | 80 | 140 | 200 | 250 | 320 | 400 Ampe cho bạn sự lựa chọn tương ứng với tải
Điện áp 690V
Chiều dài của một thanh 4000mm
Kích thước bao: 18x26mm
Môi trường làm việc trong nhà và các ứng dụng ngoài trời
Lắm đặt đơn giản cùng các phụ kiện đi kèm ( kẹp đường điện, nối đường điện, tay lấy điện)
Khả năng dẫn điện tốt giảm tổn thất điện áp trên đường dây
Vật liệu dẫn điện khác nhau tương ứng cho mọi ứng dụng

Loại W
Dải dòng điện ;200 | 320 | 500 | 800 | 1,000 | 1,250 Ampe cho bạn sự lựa chọn tương ứng với tải
Điện áp 690V
Chiều dài của một thanh 5000mm
Kích thước bao: 32x42mm
Môi trường làm việc trong nhà và các ứng dụng ngoài trời
Lắm đặt đơn giản cùng các phụ kiện đi kèm ( kẹp đường điện, nối đường điện, tay lấy điện)
Khả năng dẫn điện tốt giảm tổn thất điện áp trên đường dây
Vật liệu dẫn điện khác nhau tương ứng cho mọi ứng dụng

Loại W
Dải dòng điện:32 | 100 ;Ampe cho bạn sự lựa chọn tương ứng với tải
Điện áp 690V
Chiều dài của một thanh 4000mm
Kích thước bao: 9,6x15,2mm
Môi trường làm việc trong nhà và các ứng dụng ngoài trời
Lắm đặt đơn giản cùng các phụ kiện đi kèm ( kẹp đường điện, nối đường điện, tay lấy điện)
Khả năng dẫn điện tốt giảm tổn thất điện áp trên đường dây
Vật liệu dẫn điện khác nhau tương ứng cho mọi ứng dụng

 Chổi tiếp điện 3p 75A,100A,150A,200A


Ray dẫn điện loại 3P, 4P, 6P ( P: số pha)
3P được sử dụng cho ba pha ( R,S,T)
4P được sử dụng cho ba pha và một pha nối đất ( R,S,T,Ground)
6P được sử dụng cho ba pha và 3 pha motors ( R,S,T,Motors)
Dải dòng điện cho ray dẫn điện: 50 | 75 | 100 | 150| 200 | 250 Ampe
Dải dòng điện cho tay lấy điên 3P, 4P,6P :30 | 60 Ampe cho bạn sự lựa chọn tương ứng với tải
Điện áp 600V
Môi trưòng làm việc trong nhà và các ứng dụng ngoài trời
Lắp đặt đơn giản cùng các phụ kiện đi kèm ( Kẹp đường điện 3p,4p, 6P kéo căng hai đầu, nối đường điện)
Khả năng dẫn điện tốt giảm tổn thất điện áp trên đường dây
Vật liệu dẫn điện khác nhau tương ứng cho mọi ứng dụng ( thường chất liệu bằng đồng )


Kéo căng đường điện 3P,4P,6P
 

 Hướng dẫn lắp đặt đường điện 3P, 4P, 6P dọc nhà xưởng

Hotline

HP: 0904 480 399

Quảng cáo

 

Pa lăng cáp điện dầm đơn

Pa lăng điện dầm đơn với chiều cao nâng lớn

Pa lăng điện (xe chạy) dầm đôi

Contactor - ABB (khởi động từ)

Con lăn treo cáp điện

Tay lấy điện cho đường điện 3P, 4P

Tay bấm điều khiển loại có dây

Giới hạn hành trình nâng, hạ đầu tang cáp (hạn vị hành trình)